Судноплавні компанії не повинні ігнорувати новий стандарт по доходах

Новий міжнародний стандарт фінансової звітності МСФЗ 15 "Виручка по договорах з покупцями" вступає в силу з 1 січня 2018 року. Він виключає доходи за лізинговими контрактами, тому дохід по бербоут-чартеру і орендний елемент тайм-чартеру не будуть змінені. Скоріш за все, це позначиться на сервісному елементі тайм-чартеру і на рейсових чартерах.

Ключовою зміною є один з підходів. Сучасна практика розглядає визнання виручки по відношенню до того, що робиться продавцем. Новий стандарт наголошує на тому, що отримує покупець.

Існують різні аспекти, які використовуються в даний час для обліку рейсу, найбільш часто розвантаження-розвантаження. Це має сенс, якщо дивитися на те, що виконує судноплавна компанія, але не в аспекті, що отримує фрахтувальник. Очікується, що облік рейсу перейде на систему навантаження-розвантаження, оскільки це відображає період, протягом якого фрахтувальник отримує вигоду.

Залишається невирішеним питання обліку витрат на переміщення, наприклад, таких як баластна нога. Такі витрати можуть переноситися до моменту завантаження, якщо вони відповідають всім трьом умовам:

  • вони безпосередньо пов'язані з контрактом;
  • вони генерують або збільшують ресурси, які будуть використовуватися при виконанні зобов'язань за контрактом;
  • очікується, що вони будуть відшкодовані.

У тих випадках, коли витрати перенесені, вони списуються протягом наступного рейсу. Ці критерії будуть часто виконуватися, при цьому необхідно вжити заходів для забезпечення того, щоб загальні та адміністративні накладні витрати не включалися. Кінцевий критерій також означає, що витрати не можуть бути перенесені вперед, якщо очікується, що чартер зазнає збитків.
 
Таким чином, у порівнянні з поточною практикою, виручка буде визнаватися трохи пізніше і на меншу кількість днів у році. В ті дні, коли виручка визнається, суми, звичайно, будуть вище. Зміни в загальному доході та прибутку будуть виникати тільки по тим рейсам або періодам переміщення, які зачіпають кінець року. Це також вплине на ключові показники ефективності, такі як тайм-чартерний еквівалент (TЧЕ).

У порівнянні з новим стандартом лізингу МСФЗ 16, новий стандарт по доходах буде мати набагато більш обмежений вплив на судноплавну галузь. Але його не можна повністю ігнорувати.